Ομολογία ΔΝΤ:Δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα οι περικοπές | MOLWNLAVE.COM

0
Η ανταγωνιστικότητα δεν βελτιώθηκε καθόλου, παρά τις μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις.

Ομολογία λάθους -με καθυστέρηση ετών- από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο! Σε έκθεσή του, το ΔΝΤ παραδέχεται ότι η δημοσιονομική προσαρμογή και οι μεγάλες περικοπές μισθών που εφάρμοσε η Ελλάδα δεν βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητα, ούτε τις εξαγωγές. Η έκθεση έχει τίτλο «Προσαρμογή στις χώρες της ευρωζώνης με ελλείμματα: πρόοδος, προκλήσεις και πολιτικές».
Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΔΝΤ παραδέχεται τα μεγάλα λάθη της πολιτικής που ακολούθησε στην Ελλάδα, καθώς τα μέτρα λιτότητας δεν φαίνεται να έχουν αποδώσει τα προσδοκώμενα. Οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ αναγνωρίζουν ότι οι αρχικές προσδοκίες για την αύξηση της παραγωγικότητας στις ελλειμματικές οικονομίες -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- αποδείχθηκαν υπερβολικά αισιόδοξες και ότι ο πραγματικός ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας στην αγορά εργασίας επιβραδύνθηκε σε σχέση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Στην Ελλάδα, η μείωση του κόστους εργασίας είχε ως κύρια πηγή τις περικοπές των μισθών. Ομως, η κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας ήταν τόσο μεγάλη, που η παραγωγικότητα περιήλθε σε τέλμα, παρά τις τεράστιες περικοπές θέσεων εργασίας. Αποτιμώντας τους σχετικούς οικονομικούς δείκτες των χωρών του Νότου που έλαβαν πακέτο διάσωσης, το ΔΝΤ αναγνωρίζει ότι, κατά γενική ομολογία, τα μερίδια αγοράς σε όρους ανταγωνιστικότητας δεν βελτιώθηκαν στη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.
Οι αναλυτές του ΔΝΤ υπογραμμίζουν ότι στο διάστημα 2010-2013 η εξαγωγική επίδοση της Ελλάδας ήταν σημαντικά χαμηλότερη από την προβλεπόμενη εξωτερική ζήτηση και τις προσαρμογές των τιμών, κάτι που συνδέουν με δομικά εμπόδια, ανεξάρτητα από τις τιμές, τα οποία επιδρούν όμως στην ανταγωνιστικότητα αλλά και στις εκροές κεφαλαίων από τη χώρα.

Το ΔΝΤ ξεκαθαρίζει ότι Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να μειώσουν τις καθαρές υποχρεώσεις τους και να βελτιώσουν την καθαρή εξωτερική θέση τους (αναφέρει ότι οι καθαρές εξωτερικές υποχρεώσεις της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλία και της Ισπανίας θα παραμείνουν πάνω από το 80% του ΑΕΠ το 2018), τη στιγμή που τα καθαρά συναλλαγματικά διαθέσιμα σε πλεονασματικές οικονομίες, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, αυξάνονται.
Η έκθεση του ΔΝΤ αναφέρει ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας και προϊόντων της ζώνης του ευρώ είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη στήριξη ανταγωνιστικών οικονομικών κλάδων σε μεσοπρόθεσμη βάση.
Στη βάση αυτήν θεωρούν επιβεβλημένη και την ανάγκη θεσμικών μεταρρυθμίσεων στην Ε.Ε., όπως η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και η περαιτέρω ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών.

Post a comment

 
Top