Ανοίγει ο δρόμος για την αποτέφρωση νεκρών στην Ελλάδα | MOLWNLAVE.COM

0
Λύνει τα χέρια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης η τροπολογία για την αποτέφρωση νεκρών που κατατέθηκε στην ελληνική βουλή στο νέο ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας που ψηφίζεται την Τετάρτη από το Β´ Θερινό Τμήμα της Βουλής.

Σύμφωνα με την ρύθμιση η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) επιτρέπεται σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού σε χώρο ιδιοκτησίας τους, ακόμη και εκτός των διοικητικών τους ορίων, ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ αφού πάρουν άδεια. Είναι δε, δυνατή η ίδρυση και λειτουργία μονάδων αποτέφρωσης οστών νεκρών απο ΟΤΑ πρώτου βαθμού ή από τα νομικά τους πρόσωπα, εντός των νόμιμων κοιμητηρίων που λειτουργούν στους δήμους.

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στη διαμόρφωση ενός ενιαίου και σταθερού νομοθετικού πλαισίου στο οποίο θα στηριχθούν οι ΟΤΑ πρώτου βαθμού και τα νομικά πρόσωπά τους που θα αποφασίσουν την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ).

Αποκλείεται, οπως αναφέρεται, η εγκατάσταση ΚΑΝ σε περιοχές αμιγούς κατοικίας, γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου, ενώ για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στα κοιμητήρια των μεγάλων αστικών κέντρων -κυρίως μετά την εκταφή- δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα που διαχειρίζονται κοιμητήρια να ιδρύσουν εντός αυτών μονάδες αποτέφρωσης με την ίδια διαδικασία.

Post a comment

 
Top