308 εκατομμύρια ευρώ χρωστούν οι Γιαννιώτες στα Ασφαλιστικά Ταμεία!!! | MOLWNLAVE.COM


Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), έδωσε στη δημοσιότητα έκθεση του στην οποία παρουσιάζεται το πλήθος των οφειλετών και το τρέχον υπόλοιπο οφειλών ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από την ημερομηνία ένταξής τους μέχρι σήμερα. Στο Νομό Ιωαννίνων, υπάρχουν 9.684 οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων που οφείλουν το συνολικό ποσό των 307.325.180,71 ευρώ! Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης, μέχρι τις 31.7.2014 είχαν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 10.472.769.238,72 ευρώ από συνολικά 213.234 οφειλέτες. Από το τρέχον υπόλοιπο των οφειλών από την ημερομηνία ένταξης τους μέχρι και τις 4.8.2014, το 17% δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 και μετά, ενώ το 83% δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να 

δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 και παλαιότερα. Το συνολικό ποσό οφειλής, που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση το πρώτο αυτό διάστημα, αντιστοιχεί σε 586.613.274,65 ευρώ και αφορά 16.084 αποφάσεις.
 
Top