Δεν φτάνει που το κράτος δεν δίνει τίποτα για τα μωρά που γεννιούνται αλλά βάζει και πρόστιμο από πάνω. | MOLWNLAVE.COM


Την προσοχή των πολιτών στο γεγονός πως αυξήθηκαν τα πρόστιμα για την παράλειψη δήλωσης ή εκπρόθεσμης δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων.

Ειδικότερα, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, σχετικά με τη Δήλωση Γέννησης υπάρχει υποχρέωση δήλωσης στο Ληξιαρχείο εντός δέκα  ημερών. Μετά την παρέλευση των 10 ημερών και μέχρι τρεις μήνες επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Μετά την παρέλευση των εκατό ημερών επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ.

Γάμοι

Αναφορικά με τη δήλωση γάμου (Θρησκευτικού ή πολιτικού) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης στο Ληξιαρχείο εντός ενός μήνα. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα και μέχρι τρεις μήνες επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Μετά την παρέλευση των τεσσάρων μηνών επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ.

 Δήλωση εντός μηνός

Για όλες τις μεταβολές (αναγνώριση, αποκήρυξη, προσβολής πατρότητας, υιοθεσίας τέκνου και λύσης αυτής, προσθήκης ή μεταβολής ήδη δοθέντος ονόματος ή επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή αλλαγής φύλου, λύση γάμου-διαζύγιο) στις ληξιαρχικές πράξεις, υφίσταται  υποχρέωση δήλωσης στο Ληξιαρχείο εντός ενός μηνός. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα και μέχρι τρεις μήνες επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.Μετά την παρέλευση των τεσσάρων μηνών επιβάλλεται  πρόστιμο 300 ευρώ.
 
Top