Ραδιενεργή ακτινοβολία ανιχνεύτηκε πάνω από πολλές Ευρωπαικές χώρες. | MOLWNLAVE.COM

Ραδιενεργή ακτινοβολία ανιχνεύτηκε σε πολλές χώρες.Ο Αμερικάνικος στρατός αναπτύσσει κρυφά πυρηνικά αεροσκάφη που ανίχνευσαν τα επίπεδα της ραδιενέργειας;Το ιώδιο-131 είναι «απόδειξη μάλλον πρόσφατης έκδοσης..., του οποίου η καταγωγή είναι άγνωστη.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ αναπτύσσει τα WC-135 πυρηνικά sniffer αεροσκάφη στο Ηνωμένο Βασίλειο σαν συλλέκτη στα επίπεδα ραδιενεργού ιωδίου που εντοπίζονται στην Ευρώπη... Μαζί με την παρακολούθηση στις πυρηνικές δοκιμές, το WC-135 χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ραδιενεργής δραστηριότητα, όπως συνέβη μετά την καταστροφή του πυρηνικού σταθμού του Τσερνομπίλ, στη Σοβιετική Ένωση το 1986 και στη Φουκουσίμα στο πρόσφατο πυρηνικό περιστατικό το 2011... Ακόμη, δεν υπήρξε καμία επίσημη δήλωση από τις ΗΠΑ σχετικά με τους λόγους γιατί τέτοια αεροσκάφη πυρηνικής έρευνας έχουν αναπτυχθεί εκεί. Ωστόσο, πολλές πηγές δείχνουν ότι το αεροσκάφος ήταν επιφορτισμένο με τη διερεύνηση για το ιώδιο σε ψηλά επίπεδα που εντοπίστηκαν στη Βόρεια Ευρώπη από τις αρχές του Ιανουαρίου... κανείς δεν φαίνεται να γνωρίζει το λόγο που έχει κυκλοφορήσει το ιώδιο-131...

Η ιστοσελίδα THE BARENTS OBSERVER αναφέρει :

Το ραδιενεργό ιώδιο-131, άγνωστης προέλευσης,ανιχνεύτηκε  τον Ιανουάριο, σε μεγάλες περιοχές της Ευρώπης. Δεδομένου ότι το ισότοπο έχει μια ημιζωή μόνο οκτώ ημερών, η ανίχνευση είναι μια απόδειξη ,ότι μάλλον πρόσφατα έγινε η έκδοσή του. Από που προέρχεται η ραδιενέργεια είναι ακόμα ένα μυστήριο... Το Ιώδιο-131 στον αέρα θα μπορούσε να προέλθει από ένα περιστατικό με έναν πυρηνικό αντιδραστήρα... Κάποιος εκεί έξω ξέρει γιατί η ραδιενέργεια διαδόθηκε πέρα από τις μεγαλύτερες περιοχές της Ευρώπης... Οι Πυρηνικές εγκαταστάσεις όταν ανακαλύφθηκε αρχικά η ραδιενέργεια, περιλαμβάνει τα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας στη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Ρωσία... Η πηγή  θα μπορούσε να προέλθει από ακόμα πιο μακρινές εγκαταστάσεις.

Η Γαλλική ιστοσελίδα IRSN γράφει : 

To Ιώδιο-131 (131I), ένα ραδιονουκλεΐδιο ανθρωπογενούς προέλευσης και εντοπίστηκε πρόσφατα σε μικρές ποσότητες στην ατμόσφαιρα, σε επίπεδο εδάφους, στην Ευρώπη. Η προκαταρκτική έκθεση αναφέρει ότι αρχικά διαπιστώθηκε κατά την 2η εβδομάδα του Ιανουαρίου του 2017 στη Βόρεια Νορβηγία.Το  Ιώδιο-131 επίσης έχει ανιχνευθεί στη Φινλανδία, τη Πολωνία, τη Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία,τ η Γαλλία και την Ισπανία, μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου. Το Ιώδιο-131 είναι ένα ραδιονουκλεΐδιο με ένα μικρό χρόνο ημιζωής (T1/2 = 8,04 ημέρα). Η ανίχνευση των ραδιονουκλεϊδίων αποτελεί απόδειξη  μάλλον για πρόσφατο περιστατικό ... η προέλευση του οποίου είναι ακόμα άγνωστη... Ο Μόλυβδος-210 [η συγκέντρωση που εντοπίστηκε από το IRSN έφτασε στα µBq 1600/m3 του Ιανουαρίου, τέσσερις φορές υψηλότερη από τη συνήθη Μέση τιμή]... Αυτό πρέπει να επισημανθεί γιατί αναφέρθηκαν μόνο σωματίδια ιωδίου. Τα ανιχνεύσιμα αέρια ιωδίου είναι συνήθως σε δεσπόζουσα θέση και μπορεί να υπολογιστεί ότι είναι 3 έως 5 φορές υψηλότερα από το κλάσμα των σωματιδίων του ιώδιου. Στη Γαλλία, τα σωματίδια 131I φτάνουν το 0,31 µBq/m3 και έτσι η συνολική (αέρια + σωματίδια κλάσματα) μπορεί να εκτιμηθούν σε περίπου 1,5 µBq/m3.
 
Top