ΕΤΑ Η Μονάδα Θρύλος των Ειδικών Δυνάμεων ….Περνά στη «Ζώνη του Λυκόφωτος» ! ( video) | MOLWNLAVE.COM

ΕΤΑ …H Mονάδα Θρύλος που αποτελεί τη κορυφή της ελίτ του Ελληνικού Στρατού και συγκροτήθηκε το 1959 στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών.


Κύρια αποστολή της  Μονάδας είναι η στρατηγική αναγνώριση σε μεγάλο βάθος, πίσω από τις εχθρικές γραμμές και ο τρόπος οργάνωσης της Μονάδας δεν έχει καμία σχέση με αυτήν άλλων μονάδων των Ειδικών Δυνάμεων.

Το 1997 το ΕΤΑ αποσπάστηκε από τη ΣΧΑΛ και εντάχθηκε στο 13ο ΣΑΚ, το οποίο αναδιοργανώθηκε σε Ταξιαρχία Ειδικών Επιχειρήσεων το 2001 και μετονομάσθηκε σε Διεύθυνση Ειδικών Επιχειρήσεων (13η ΔΕΕ).Λόγω της λεπτής αποστολής του, το ETA επανδρώνεται αποκλειστικά από Μόνιμα Στελέχη των εΕιδικών δυνάμεων και επαγγελματίες οπλίτες, κάτι που προσδίδει το χαρακτηριστικό του επαγγελματισμού που πρέπει να το διακρίνει.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του ETA διαφέρει ουσιαστικά και είναι απαλλαγμένο από τις εγγενείς αδυναμίες που χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα των υπολοίπων μονάδων των ειδικών δυνάμεων.

O αριθμός ασκήσεων που εκτελεί η μονάδα είναι αυξημένος, ενώ ένα σημαντικό στοιχείο είναι η συχνή εξάσκησή της με εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό, σε συνεργασία με άλλες επίλεκτες μονάδες χωρών του NATO. Επίσης τα στελέχη του ETA εκπαιδεύονται τόσο σε σχολεία του εσωτερικού (M.Y.K., Κ.Ε.Α.Π.) όσο και στο εξωτερικό (International Long Range Reconnaissance Patrol/ILRRP) ή στα πλαίσια ΝΑΤΟικών ασκήσεων (π.χ. Trial Spartan Hammer).

Ενδεικτικό της έμφασης που δίνεται και της σημασίας των μονάδων, είναι ο εξοπλισμός τους με υλικό σύγχρονης τεχνολογίας, το οποίο ανταποκρίνεται καλύτερα στις ξεχωριστές τους ανάγκες

Παρακολουθείστε το Video-Aφιέρωμα στο Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ) του Ελληνικού Στρατού, που προβλήθηκε από δελτίο ειδήσεων της ΕT1 και επιμελήθηκε ο Γιώργος Σιδέρης…Είναι μια από τις ελάχιστες στιγμές που Η Μονάδα Θρύλος «βγαίνει στη ζώνη του Λυκόφωτος!»          πηγη
 
Top