Ο Τεμαχιστής» το εντυπωσιακό M1 σε επίδειξη ισχύος! (βίντεο) | MOLWNLAVE.COM


Παρακολουθήστε αποσπάσματα από το εντυπωσιακό άρμα M1(ABV)με τους ειδικούς μηχανισμούς για απομάκρυνση εμποδίων και καθαρισμού του μονοπατιού:
πηγη
 
Top