Άνοιξη 1886: Έλλην παλαιστής κατενίκησε στην πάλη το ίνδαλμα των Τούρκων και κατεκρεουργήθη από τους φίλους του! | MOLWNLAVE.COM

Δραματικό τέλος είχε ένας Έλλην παλαιστής στην Σαμψούντα. Πρόκειται για τον Δημοσθένη Θεοφύλακτο (ή Θεοφυλακτίδη) ο οποίος ήτο αχθοφόρος και ερασιτέχνης παλαιστής με σπουδαίαν σωματικήν διάπλασιν. Κατά την διάρκεια μεγάλης εμποροπανηγύρεως εδέχθη να αντιμετωπίση σε αγώνα πάλης έναν Οθωμανό, το πρωτοπαλίκαρο των Τούρκων, Μουσταφά Πεχλιβάν. 


Ο αγών διεξήχθη τας απογευματινάς ώρας, παρουσία πλήθους κόσμου, χριστιανών και μουσουλμάνων. Ο αγών ήτο αμφίρροπος και οι μωαμεθανοί φωνασκούντες ενεθάρρυναν τον Μουσταφά, αλλά ο Δημοσθένης με υπέρτερες δυνάμεις, κατέρριψεν εις το έδαφος τον αντίπαλόν του με τους χριστιανούς να πανηγυρίζουν χειροκροτούντες και τους μουσουλμάνους Τούρκους να υφίστανται την ταπείνωσιν. 


Δύο, τρεις φίλοι του Μουσταφά, προφανώς δια να ξεπλύνουν την ντροπήν, επετέθησαν με μαχαίρας εναντίον του Δημοσθένη και τον τραυμάτισαν θανασίμως! Οι Έλληνες ζήτησαν από τας τοπικάς αρχάς να συλλάβουν και να τιμωρήσουν τους δράστας, χωρίς αποτέλεσμα. Την επομένην, κατά την διάρκειαν της κηδείας υπήρξαν νέαι διαμαρτυρίαι, αλλά αι αρχαί εκώφευσαν και πάλι. Νέαι διαμαρτυρίαι είχαν αποτέλεσμα. Το γεγονός επληροφορήθη ο Σουλτάνος, όστις διέταξε τας τοπικάς αρχάς να επιληφθούν αμέσως. Οι δράστες συνελήφθησαν και απηγχονίσθησαν!
pontos-news.gr
 
Top