Εθελόντριες Δεροπολίτισσες πολεμίστριες (Ιερολοχίτισσες) του 1914. | MOLWNLAVE.COM

0
insta_gko
Εθελόντριες Δεροπολίτισσες πολεμίστριες (Ιερολοχίτισσες) του 1914, κατά τη διάρκεια του γνωστού αυτονομιακού αγώνα της περιοχής μας, μετά την απελευθέρωση της Ηπείρου από τους Τούρκους.

Ο όρος <<Βόρειος Ήπειρος>> χρησιμοποιήθηκε επίσημα για πρώτη φορά στις 17 Μαϊου του 1914 με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Κέρκυρας, προσδιορίζοντας το αυτόνομο κράτος που δημιουργήθηκε στην περιοχή.

Στις 17 Φεβρουαρίου του 1914 στο Αργυρόκαστρο ανακηρύσσεται η αυτονομία του βόρειου τμήματος της Ηπείρου. Με εδαφικά της σύνορα που ξεκινούσαν από το Αργυρόκαστρο και έφθαναν μέχρι και την Κορυτσά

Πρόεδρός της ήταν ο πρώην υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος, Γεώργιος Χ. Ζωγράφος.


insta_gko

Post a comment

 
Top