Η κομμουνιστική θηριωδία ενάντια στον Ποντιακό Ελληνισμό (Βίντεο). | MOLWNLAVE.COM

0
Καί λίγη ἱστορία... Εἰδικά γιά τούς "ἰδεολόγους" πού ἂφησαν τήν ψυχή τους να γίνει Δούρειος Ἳππος τῶν ξένων σκοτεινῶν συμφερόντων ...

Γι'αὐτό φθάσαμε ὡς ἐδῶ !
Ζοῦμε τήν τρίτη καί φαρμακερή ἀπόπειρα γιά τόν ἀφανισμό τῆς Ἑλλάδας ...
Προηγήθηκαν ἂλλες δύο . 
Ἡ μία στήν Μικρά Ἀσία μέχρι τό 1922, ἡ ἂλλη τό 1940 πού προσπάθησε να ταυτήσει τήν ἐθνική ἀντίστασι με τήν ὑποταγή στόν ἀποτυχημένο καί σκοτεινῆς ἐμπνεύσεως κομμουνισμό καί ἡ ὁποία ἂφησε βαθιές πληγές πού ἐπηρεάζουν μέχρι σήμερα.

Μέσα αὐτές τίς μαρτυρίες, ἀποκαλύπτεται ἡ γενοκτονία σέ βάρος Ἑλλήνων και Ρώσων, τῶν λαῶν δηλαδή πού ἀποτελοῦσαν τόν πυρῆνα τῆς ὀρθοδοξίας...

Ἀποκαλύπτεται ἡ συνέχεια μιᾶς διαρκοῦς γεννοκτονίας σέ βάρος τῶν Ἑλλήνων πού εἶναι συγκρίσιμη μόνον μέ αὐτήν τῶν γηγενῶν τῆς Ἀμερικῆς, πού ξεκινᾶ ἀπό τούς πρώτους Χριστιανικούς χρόνους καί φθάνει μέχρι σήμερα !
"Ὂλβιος ἐστίν ὃστις τῆς ἱστορίας ἒσχε μάθησιν" ἒλεγαν κάποτε οἱ ἀπόβλητοι ἀπό ὃλες αὐτές τίς ψευδοϊδεολογίες ἀρχαῖοι μας σοφοί...

Post a comment

 
Top